Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

4. ČP - Lovosice

Přiložené dokumenty:
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 
1. Název závodu:
PORTA BOHEMICA
4. závod Českého poháru SVoČR pramic a hlídek pro r. 2012
Závod je mezinárodní.
 
2. Pořadatel:
Svaz vodáků ČR,  o. s., 
technické provedení:                     KV 017 ČOKOLÁDOVNY DELI LOVOSICE
 
3. Datum konání závodu:
2. A 3. ČERVNA 2012
 
4. Místo závodu:
Dolní Labe v okolí Lovosic
 
5. Jury závodu:
Ředitel závodu: Zdeněk Zich 
Hlavní rozhodčí: Jiří Sloup
Zástupce SVoČRu: Kubásek Pavel
 
6. Přihlášky:
do věkových kategorií + rozhodčí do 27. 05. 2012 na adresu: Zde-něk Zich, Mrsklesy 39, Třebenice, 411 15, (platí datum poštovního razítka), nejlépe na zdenekzich@seznam.cz - telefon 721 856 422. 
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.
 
7. Losování:
po ukončení prezentace v pátek.
 
8. Startovné:
pro řádně přihlášené posádky 50,- Kč každou disciplínu závodu, tj. 150,-Kč za závod a posádku SVoČRu, ostatní (či na místě) dvojnáso-bek.
Startovné požadujeme uhradit při prezentaci.
 
9. Prezentace:
v klubovně loděnice DELI  pátek 01. 06.: 18:00 – 21:30 (výjimečná ohlášená v sobotu do 8:00) 
Pro započítávání do Českého poháru je nutný platný průkaz SVoČRu. 
Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100,- Kč.
 
10. Ubytování a stravování:
ve vlastních stanech v prostorách loděnice 
KV Čokoládovny DELI. Stravování vlastní. Občerstvení v loděnici. Možnost nákupu v nedalekém Penny-marketu (250 m).
 
11. Doprava:
na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČRu.
 
12. Informační služba:
viz bod 6.
 
13. Zvláštní ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.
Pořadatelé upozorňují na nutnost označení lodí majitelem a nutnost vyva-zovacího lana (podle plavebního řádu).
 
B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
 
1. Závodní řád:
Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČRu pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro sezónu 2012.
Disciplíny závodu: sjezd s vloženou střelbou, slalom a sprint.
 
2. Podmínky účasti a věkové kategorie:
Závod je otevřený.
 
Žactvo  (bez rozdílu pohlaví) 1998 a mladší V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok
Junioři / juniorky 1994 – 97
Dospělí (ženy / muži) 1993 a starší
Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké
 
3. Pořad závodu a popisy tratí:
pátek 01. 06.: 18:00 - 21:30 – prezentace 
 21:30 – porada vedoucích a rozhodčích v loděnici
sobota 02. 06.: 
slalom: 08:30 – odjezd 10 km do Litoměřic (Lodní náměstí)
09:30 – zahájení + výklad tratě (mlýnský náhon)
10:00 – start 1. kola (podle st. čísel)
sprint: 15:00 – Labe (Řkm 788) před loděnicí v Lovosicích ( 200m)
20:00 – porada vedoucích a rozhodčích v loděnici
neděle 03. 06.:    sjezd: řeka Labe - Porta Bohemica
08:30 - výklad tratě 
09:00 – start 1. lodě
 
00,0 km – start u loděnice v Lovosicích (Řkm 788)
01,3 km – střelnice
02,1 km – odbočení vpravo a průjezd na jezero (mimo žactva)
06,3 km resp. 8,4 km – cíl všech v Litochovicích
 
4. Ceny:
Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem a drobnými cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2011.
 
5. Protesty:
se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků disciplín u hlavního 
                          rozhodčího s vkladem 100,- Kč.
 
6. Bezpečnostní předpisy:
podle platných pravidel a směrnic.
Pro sjezd jsou pramice povinně vybaveny vlnolamem. 
 
7. Ostatní:
Propozice byly schváleny radou pramic 14. 01. 2012 
Možno navštívit:  www.lovosice.net, www.meulovo.cz, lodenice.velkyweb.cz, www.litomericko 24.cz.
 
 
Zdeněk Zich, v. r. Jindřich Chramostil, v. r.
ředitel závodu předseda klubu