Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat

Výsledky pramic

Pro tuto sezónu nejsou vloženy žádné výsledky....starší výsledky


Odkazy

Závody

5. ČP a MČR Starý Kolín

Přiložené dokumenty:

A.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Název závodu:
BAŠTECKÝ OKRUH MČR  P5 - 5. závod ČP pevných lodí r. 2012 
Závod je mezinárodní.
 
2. Pořadatel:
Svaz vodáků ČR, o. s.,
technické provedení: KV 087 STARÝ KOLÍN
 
3. Datum konání závodu:
16. + 17. ČERVNA 2012
 
4. Místo závodu:
Starý Kolín: LABE – Baštecký případně Veletovský náhon
 
5. Jury závodu:
Ředitel závodu:           Václav Kahoun
Hlavní rozhodčí:          Jiří Brožík
Zástupce SVoČRu:     Jeroným Táborský
 
6. Přihlášky:
do věkových kategorií + rozhodčí do 8.6 2012 na adresu:                L.Melichar, Lesní 134, Záboří nad Labem, (platí datum poštovního razítka), nejlépe na:  melicharl@jhv.cz    mobilní telefon:  777770996. 
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.
 
7. Losování:
bude provedeno po prezentaci.
 
8. Startovné:
50 Kč za každou disciplínu závodu, tj.200,-Kč za závod a posádku SvoČRu, ostatní dvojnásobek.
Při pozdní (dodatečné) prezentaci činí startovné 400 Kč za závod. Startovné požadujeme uhradit při prezentaci.
 
9. Prezentace:
V loděnici klubu: pátek 18 – 21 hod. 
(pozdní prezentace možná i v sobotu 07:30 – 08:30 hod)
Pro započítávání do Čes. poháru je nutný platný průkaz SVoČRu.
Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100 Kč.
 
10. Ubytování a stravování:
ve vlastních stanech v prostorách loděnice KV Starý Kolín. Stravování vlastní, případně formou bufetu v loděnici.  
POZOR ! V areálu loděnice je k dispozici pouze užitková voda.
 
11. Doprava:
na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.
 
12. Informační služba:
Václav Kahoun  - ředitel závodu mobil:  602227610
Lukáš Melichar – prezentace závodníků mobil:  777770996
Dan Pánek - SVOČR mobil:  605225062
 
13. Zvláštní ustanovení:
Ochranné přilby a vlnolamy též nutné.
Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.
 
B.  TECHNICKÁ USTANOVENÍ
 
1. Závodní řád:
Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro sezónu 2012.
     Disciplíny závodu: sjezd s vloženou střelbou, slalom, sprint, a plavání
 
2. Podmínky účasti a věkové kategorie:
Závod je otevřený.
Žactvo  (bez rozdílu pohlaví) 1998 a mladší V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok
Junioři / juniorky 1994 – 97
Dospělí  (ženy / muži)  1993 a starší
Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké
 
3. Pořad závodu a popisy tratí:
pátek 15.6. : od 19 do 21 hod. – prezentace
22:00  – porada vedoucích výprav a rozhodčích 
sobota 16.6. : 
1) 09:00 – porada vedoucích výprav
2) 09:30 – výklad tratí na slalom a sprint
3) 10:30 – interval. start slalomu (náhon)
4) 14:30 – interval. start sprintu (bez obrátky - úsek Labe pod Veletov-ským jezem) 
5) 17:00 – plavání v bazénu (25 m) v Kutné Hoře – plavky nutné! (dopravu pořadatel nezajišťuje)
6) 20:00 – porada rozhodčích a vedoucích výprav
neděle 17. 06. :
7) 08:00 – porada vedoucích 
8) 08:15 – odjezd rozhodčích na střelnici
9) 08:30 – výklad tratě sjezdu
10) 09:15 – start sjezdu: bude upřesněno podle aktuálního stavu 
11) 12:30 – předpokládané vyhlášení výsledků
 
4. Ceny:
Posádky v závodě MR bojují o titul „Mistr ČR pro rok 2012“  
Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem a cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2012.
 
5. Protesty:
se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků disciplín u hlavního  rozhodčího s vkladem 200 Kč.
 
6. Bezpečnostní předpisy:
podle platných pravidel a směrnic.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Mimo plnoletých závodníků musí všichni ostatní jet v lodi s plovací vestou.
Pro sjezd doporučují pořadatelé vybavit pramice vlnolamem. Pořadatelé upozorňují na nutnost přileb při slalomu; nutnost označení lodí majitelem a vyvazovací lano (plavební řád). 
 
7. Ostatní:
Propozice byly schváleny radou pramic 14.1.2012.   
V prostoru loděnice je k dispozici pouze užitková voda. 
Hudební nástroje a dobrá nálada jsou vítány.
Pořadatel prosí všechny účastníky závodu o dodržování pokynů or-ganizátorů, především v rámci ochrany přírody kolem loděnice a tratí, nepoškozování majetku a vstupů na pozemky chatařů v blízkosti trati slalomu a o ohleduplnost ke všem přítomným. Děkujeme.  
 
 
Starý Kolín - Bašta 12.1.2012
Václav Kahoun Roman Rozenský
ředitel závodu předseda klubu