Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

4. ČP: Čelákovice 2016

Přiložené dokumenty:

PROPOZICE ZÁVODU P5 pramic pro rok: 2016 JIZERA ve dnech 21. - 22. 05. 2016

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Název závodu:

Jizera 2016
4. závod ČP SVoČRu na pevných lodí

2. Pořadatel:

Svaz vodáků ČR, z. s.
technické provedení: klub vodáků 006 Čelákovice

3. Datum konání závodu:

21- 22. května 2016

4. Místo závodu:

Dolní Jizera a Labe v okolí Čelákovic

5. Jury závodu:

Ředitel závodu: Miroslav Chyba
Hlavní rozhodčí: Pavel Kubásek
Zástupce SVoČRu: Jitka Müllerová
Hospodář: Markéta Chybová
Stavitel Tratě: Aleš Chyba

6. Přihlášky:

do věkových kategorií + rozhodčí do 18. 05. 2016 na adresu: Markéta Chybová, Na Krétě 164, 250 89 Lázně Toušeň, (platí datum poštovního razítka), nejlépe na achyba@seznam.cz - telefon 724 943 023.
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.

7. Losování:

20. 05. 2016ve 21 hod v loděnici.

8. Startovné:

pro řádně přihlášené posádky 50,- Kč každou disciplínu závodu, tj. 150,-Kč za závod a posádku SVoČRu, ostatní (či na místě) dvojnásobek.
Požadujeme uhradit při prezentaci.

9. Prezentace:

20. 05. 2016 od 20:00-21:00 v klubovně loděnice. Pro započítávání do Českého poháru je nutný platný průkaz SvoČRu. Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 200 Kč.

10. Ubytování a stravování:

ve vlastních stanech u areálu loděnice: cena 100 Kč na osobu na víkend. Stravování: vlastní. V klubovně je možnost zakoupení občerstvení.

11. Doprava:

na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.

12. Informační služba:

viz bod 6.

13. Zvláštní ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád:

Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR pro pevné lodě platných od 01. 02. 2014 a směrnic pro závodění pro sezónu 2016

Disciplíny závodu: sjezd s vloženou střelbou, slalom,sprint

2. Podmínky účasti a věkové kategorie:

Závod je otevřený.
Žactvo (bez rozdílu pohlaví): 2003 a 2008 (V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok)
Junioři / juniorky: 1998 – 2002
Dospělí (ženy / muži): 1997 a starší

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké

3. Pořad závodu a popisy tratí:

pátek:
20:00 – 21:00 – prezentace
21:00 – porada vedoucích a rozhodčích

sobota:
sjezd: 08:00 – zahájení, výklad tratě
08:30 – přesun na start do Kačova
10:00 – start sjezdu

slalom: 15:45- průplav komorou 16:15 – výklad tratě slalomu .
16:30 – start 1.kola slalomu
21:00 – porada rozhodčích a vedoucích

neděle:
09:15- výklad tratě sprint
09:30- start 1.kola sprintu
13:00 předpokládáné vyhlášení výsledků

Změny v časovém rozvrhu dle aktuální situace vyhrazeny. Veškeré případné změny budou vždy po dohodě vedoucích výprav a hlavních činovníků závodů.

podrobnosti sjezd:
stejné pro všechny kategorie

14,9 řkm – start - v obci Kačov - Kačovský mlýn
6,8 řkm - cíl - silniční most Sojovice

5. Ceny:

Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem, medailí a drobnými cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2016.

6. Protesty:

se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků disciplín u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč.

7. Bezpečnostní předpisy:

podle platných pravidel a směrnic.

Pořadatelé upozorňují na nutnost přileb při slalomu, kategorie žáci, junioři a juniorky při všech discilínách a označení lodí majitelem a nutnost vyvazovacího lana (plavební řád). Doporučuje se, aby každý závodník měl plovací vestu – u neplnoletých povinné. Každý účastník závodu je povinen dbát pokynů rozhodčích a pořadatelů. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

8. Ostatní:

Propozice byly schváleny radou pramic

Čelákovice 15.03.2016

Miroslav Chyba
ředitel závodu a předseda klubu