Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

5. ČP: Lovosice 2016

Přiložené dokumenty:

PROPOZICE ZÁVODU pramic a hlídek PORTA BOHEMICA 4. – 5. června 2016

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Název závodu:

PORTA BOHEMICA
4. závod Českého poháru SVoČR pramic a hlídek pro r. 2016
Závod je mezinárodní.

2. Pořadatel:

Svaz vodáků ČR, z. s.,
technické provedení: KV 017 Čokoládovny DELI Lovosice

3. Datum konání závodu:

4. a 5. června 2016

4. Místo závodu:

Dolní Labe v okolí Lovosic

5. Jury závodu:

Ředitel závodu: Zdeněk Zich
Hlavní rozhodčí: Jana Dvořáková
Zástupce SVoČRu: Jiří Brožík

6. Přihlášky:

do věkových kategorií + rozhodčí do 27. 05. 2016 na adresu: Zdeněk Zich, Mrsklesy 39, Třebenice, 411 15, (platí datum poštovního razítka),
nejlépe na zdenekzich@seznam.cz - telefon 721 856 422.
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.

7. Losování:

po ukončení prezentace v pátek.

8. Startovné:

pro řádně přihlášené posádky 150,-Kč za závod za posádku SVoČRu, ostatní (či na místě) dvojnásobek.
Startovné požadujeme uhradit při prezentaci.

9. Prezentace:

v klubovně loděnice DELI pátek 03. 06.: 18:00 – 21:30 (výjimečná ohlášená v sobotu do 8:00)
Pro započítávání do Českého poháru je nutný platný průkaz SVoČRu.
Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 200,- Kč.

10. Ubytování a stravování:

ve vlastních stanech v prostorách loděnice
KV Čokoládovny DELI,nebo v prostorách městského koupaIiště.

Cena ubytování je 100,- za osobu na dvě noci.

Stravování vlastní. Občerstvení v loděnici. Možnost nákupu v nedalekém Penny-marketu (250 m).

11. Doprava:

na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČRu.

12. Informační služba:

viz bod 6.

13. Zvláštní ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.
Pořadatelé upozorňují na nutnost označení lodí majitelem a nutnost vyvazovacího lana (podle plavebního řádu).

Nebude na pořadateli, ani prostřednictvím svých právních zástupců, vymáhat náhradu škody či újmy na zdraví a majetku způsobenou třetími osobami.

Schvaluje, s ohledem na znění zákona č.101/2000 Sb. o ochraně . osobních údajů, používání osobních údajů o fotografií k potřebám pořadatele závodu.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád:

Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČRu pro pevné lodě platných od 01. 02. 2015 a směrnic pro sezónu 2016.

Disciplíny závodu: sjezd s vloženou střelbou, plavání a sprint.

2. Podmínky účasti a věkové kategorie:

Závod je otevřený.
Žactvo (bez rozdílu pohlaví): 2003 a 2008 (V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok)
Junioři / juniorky: 1998 – 2002
Dospělí (ženy / muži): 1997 a starší

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké

3. Pořad závodu a popisy tratí:

pátek 03. 06.:
18:00 -- 21:30 – prezentace
21:00 – porada vedoucích a rozhodčích v loděnici

sobota 04. 06.:
sjezd: řeka Labe – Porta Bohemica

10:00 – zahájení a výklad tratě
10:30 – start 1. lodě (podle st. čísel)
00,0 km – start u loděnice v Lovosicích (Řkm 786,3)
01,3 km – střelnice
02,1 km – odbočka na jezero (mimo žačtva)
06,3 km resp. 8,4 km – cíl u Litochovic

plavání: 18:00 – bazén v Lovosicích (cca 500m od loděnice)
21:00 – porada vedoucích a rozhodčích v loděnici

neděle 05.06.:

sprint: řeka Labe (Řkm 786,5) před loděnicí v Lovosicích ( 300m)
08:30 - výklad tratě
09:00 – start 1. lodě

12:00 - slavnostní vyhlášení výsledků

4. Ceny:

Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem a drobnými cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2016.

5. Protesty:

se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků disciplín u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč.

6. Bezpečnostní předpisy:

podle platných pravidel a směrnic. Pro sjezd jsou pramice povinně vybaveny vlnolamem.

7. Ostatní:

Propozice byly schváleny Radou pramic 15.03.2016

Možno navštívit: www.lovosice.net, www.meulovo.cz, lodenice.velkyweb.cz, www.litomericko24.cz.

Zdeněk Zich, v. r.
ředitel závodu

Jindřich Chramostil, v. r.
předseda klubu