Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat

Výsledky pramic

Pro tuto sezónu nejsou vloženy žádné výsledky....starší výsledky


Odkazy

Závody

Berounka - 2. ČP

Přiložené dokumenty:

PROPOZICE ZÁVODU vodáckého víceboje pramic a hlídek
(otevřený závod)

3. a 4. května 2008

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Název závodu: Berounka - 2. Pohárový závod pramic a hlídek Českého poháru Svazu vodáků ČR sezóny 2008.

2. Pořadatel: Svaz vodáků ČR, o. s.
technické provedení: KV 014 Neptun klub Řevnice

3. Datum konání závodu: so - ne 3. a 4. května 2008

4. Místo závodu: Dolní Poberouní (Beroun – Řevnice)

5. Jury, organizační výbor:
Ředitel závodu: Libor Kvasnička
Hlavní rozhodčí: Ladislav Mulač
Zástupce SVoČR: Jitka Müllerová

6. Přihlášky: se podávají do 20. 04. 2008 na adresu: Kvasnička Libor,
Karla Čapka 557, 252 30 Řevnice, tel.: 257 721 539, 603 472 204,
nejlépe na: kvasnicka.libor@tiscali.cz .
Musí obsahovat alespoň počet posádek v jednotlivých kategoriích, v případě více posádek v jedné kategorii jméno kapitána a rozdílné označení posádky. Vyplněné přihlášky budou odevzdány při prezentaci.

Dodatečné přihlášky mohou být přijímány pouze za dvojnásobný vklad.

7. Startovné: 100,-Kč za posádku SVoČRu, ostatní dvojnásobek.
Startovné požadujeme uhradit při prezentaci.

8. Prezentace: v pátek 02. 05. 20:00 – 22:00 v místě ubytování
Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100,- Kč.

9. Ubytování a stravování: ubytování v současné době předjednáno v kempu na ostrově v Zadní Třebáni ve vlastních stanech. Stravování vlastní. V případě špatného počasí budeme informovat o možnostech náhradního ubytování (zatím vždy byla předjednána tělocvična v Řevnicích). Případné změny a další informace (mapa příjezdu) najdete na internetových stránkách klubu - http://neptun.tulaci.cz

10. Doprava: na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.

11. Informační služba: viz bod 6.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád: Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR platných od 1. 2. 2007 v platném znění a
směrnic pro závodění pro sezónu 2008.

2. Podmínky účasti: Závod je otevřený.

 

Žactvo (bez rozdílu pohlaví) - 1994 a mladší
Junioři / juniorky - 1990 – 93
Dospělí (ženy / muži) - 1989 a starší

V posádce žactva a juniorů může startovat jeden závodník starší o jeden rok.
Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké.

 

Pro posádky přihlášených do ČP SVoČRu požadujeme platný průkaz SVoČR.

3. Plán a popis závodu:

pátek 02. 05. 2008: 22:00 – porada vedoucích a rozhodčích

sobota 03. 05. 2008

1) Sjezd: řeka Berounka, žactvo 9,8 km, ostatní 12,5 km

9,15 - výklad tratě

10,00 – start žactvo
10,30 – start ostatní

0,0 km – start nad jezem v Berouně, žáci pod jezem (ř. km 35,4)
0,2 km – jez Čertovka v Berouně
5,9 km – střelnice v Srbsku (ř. km 29,5)
11,1 km – cíl žactva v kempu nad jezem v Karlštejně (ř. km 24,3
    - poté možné splutí do místa ubytování cca 3 km po vodě (pořadatel neorganizuje). Nebezpečné místo při splutí, zahrazená propust na jezu v Karlštejně. Více informací při výkladu tratě.
13,8 km – cíl ostatních pod jezem v Zadní Třebáni (ř. km 21,6)

Mapa sjezdu s fotkami všech jezů je k dispozici na http://neptun.tulaci.cz

Odpoledne bude nachystán program pro mládež.
Bude upřesněno na internetových stránkách klubu.

neděle 04. 05. 2008:

2) slalom, 3) sprint
vše se jede dvoukolově,
obě tratě jsou plánovány v katastru Řevnic a Zadní Třebáně

8,00 – start kategorií v pořadí žactvo, junioři/ky, dospělí

4. Bezpečnostní předpisy:
podle platných pravidel a směrnic. Ochranné přilby a vlnolamy nutné.

5. Ostatní:

a) Ceny: Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem.

b) Propozice závodu byly schváleny Radou pramic SVoČR dne 13. 01. 2008

Libor Kvasnička, v. r.

ředitel závodu