Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat

Výsledky pramic

Pro tuto sezónu nejsou vloženy žádné výsledky....starší výsledky


Odkazy

Závody

15 km po Divoké Orlici - 3. ČP

Přiložené dokumenty:

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1. Název závodu:
38. ročník „15 km po Divoké Orlici“
Memoriál Václava Břízy

a) 3. pohárový závod pramic SVoČR pro sezónu 2009 – maratón
b) pohár Žamberských podniků - veřejný závod pramic
c) veřejný závod kánoí a kajaků

2. Pořadatel: Svaz vodáků ČR, o. s.,
technické provedení: KV 002 Žamberk

3. Datum konání závodu: sobota 16. května 2009

4. Místo závodu: Divoká Orlice: Nekoř – Žamberk - Bohousová

5. Jury:
Ředitel závodu: Vladimír Kalous
Hlavní rozhodčí: Eva Kárníková
Zástupce SVoČR: Libor Kvasnička

6. Přihlášky: předběžné (pouze do kategorií) do 7. 5. 2009 na adresu: Marie Skalická,Tyršova ul. 215 , 564 01 Žamberk, nebo na e-mail: bohuslav.skalicky@iex.cz (platí datum poštovního razítka nebo den odeslání e-mailu).

7. Doba a místo losování: 12. 5. 2009 v 19:00 h v Žamberku

8. Startovné:

 

Došlé přihlášky:

do 12. 5. 2009

při prezentaci

15. 5. 2009

ráno před závodem

16. 5. 2009

1 a

pohár SVoČRu

100,-

200,-

250,-

1 b

pohár podniků

400,-

500,-

550,-

1 c

kánoe a kajaky

10,-

20,-

25,-

Startovné požadujeme uhradit při presentaci.

9. Prezentace:
v pátek
15. 5. 2009: autokempink Žamberk: 19:00 – 21:00 hod.
v sobotu
16. 5. 2009 8:15 – 9:00 - u pily v Nekoři
9:15 – 9:30 - na startu žáků v Žamberku

Přihlášku na předepsaném tiskopise je nutno podat nejpozději při prezentaci. Po této době již nebudou dodatečné přihlášky v žádném případě přijímány! Start. čísla si závodníci vyzvednou při prezentaci. Za ztrátu bude požadována náhrada 100,- Kč.

Průkazy: požaduje se platný průkaz SVoČRu pro účastníky do Českého poháru.
Pro ostatní lékařská
prohlídka, nebo prohlášení o dobrém zdravotním stavu.

10. Ubytování a stravování: pořadatel nezajišťuje.

11. Doprava: na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.

12. Informace: Marie Skalická tel.465 614 085; e-mail: bohuslav.skalicky@iex.cz
Vladimír Kalous tel.732 519 898; e-mail: kalousv@orlice.cz

13. Zvláštní ustanovení: závod se uskuteční za všech podmínek, v případě nedostatku vody, na přehradě v Pastvinách.

14. Upozornění: Z bezpečnostních důvodů je závodní trať během závodu uzavřena pro všechny lodě, které se nezúčastní závodů. Za 15 min. po odstartování poslední lodě bude trať otevřena veřejnosti. Prosíme turisty, aby toto nařízení respektovali a nerušili sportovní úroveň závodu.

15. Bezpečnostní předpisy: vysílající složka na přihlášce potvrdí, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, a že se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí. Každý účastník je povinen během závodu dbát pokynů pořadatelů. Doporučuje se, aby každý závodník měl plovací vestu. Žactvo a junioři musí jet s plovací vestou min. nosnosti 3 kg. Vesta nesmí být nafukovací. Lodě musí být zabezpečeny proti potopení.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád: Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR platných od 1. 2. 2007 a směrnic pro závodění pro sezónu 2009.

2. Disciplíny: SJEZD

Loď

Typ

Kategorie

Trať

Střelba

POHÁROVÝ ZÁVOD SVoČR – MARATÓN – VEŘEJNÝ ZÁVOD:

Pramice

P 5

dospělí a junioři

20 km

žactvo

8 km

VEŘEJNÝ ZÁVOD:

Pramice

P 5 muži+ženy

pohár podniků

12 km

Kanoe a kajaky

C2 muži, K1 m+ž
C2 mix+C2 ženy

bez rozdílu věku

12 km

3. Věkové kategorie:

Žactvo (bez rozdílu pohlaví)

1995 a mladší

V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok

Junioři / juniorky

1991 – 94

Dospělí (ženy / muži)

1990 a starší

 

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké

4. Pořad závodu:

START ŽAMBERK (žactvo):

9:30 – poslední možná prezentace závodníků na startu
9:45 - výklad tratě na startu v Žamberku
10:00 – start žactva na levém břehu pod mostem u Mosilany. Start. interval 1 min.

START NEKOŘ (dospělí):

8:15 – poslední možná prezentace závodníků na startu (pila Nekoř)
8:45 - výklad tratě pod vyrovnávací přehradou v Nekoři (pouze pro SVoČR)
9:30 - start závodu pramic SVoČRu na pravém břehu, startovní interval 1 min.
10:15 - start kanoí a kajaků na pravém břehu. Start.interval 1 min.
10:30 - start pramic poháru podniků na pravém břehu. Start.interval 1 min, 1-5 loď start.interval 2 minuty.
14:00 – předpokládané vyhlášení výsledků v Žamberku u myslivecké chaty (pro všechny vyhlášené závody)

5. Popis tratě: (obtížnost WWII)

0,0 km- start pod vyrovnávací přehradou v Nekoři
1,6 km - nebezpečný jez v Nekoři - musí všechny lodě přenášet vlevo
4,3 km - jez v Líšnici je možno sjíždět, nebo přenášet vlevo
5,3 km - jez v Líšnici je možno sjíždět nebo přenášet do starého řečiště
9,5 km – gumový jez na koupališti v Žamberku, sjízdný pro všechny
11,3 km - jez v Žamberku u Mosilany - lze sjíždět, nebo přenášet vpravo
11,6 km - jez nad soutokem s Rokytenkou lze sjíždět, nebo přenášet vlevo
11,8 km – start žactva a cíl podniků a kánoí asi 5m před mostem
19,4 km – jez Bohousová lze sjíždět, nebo přenášet vpravo
20,0 km – cíl maratónu pramic SVoČRu pod mostem v Bohousové

Časový limit jízdy je pro všechny kategorie stanoven na 120 minut.

6. Ceny: Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněny diplomem.

Závod pramic "O pohár žamberských podniků" je dotován cenami a vítězná loď obdrží na 1 rok putovní pohár.

Účastníci pohárového závodu pramic SVoČR získávají body do českého poháru sezóny 2009.

7. Ostatní: Rozpis závodu byl schválen radou pramic SVoČR dne 18. 01. 2009

Vladimír Kalous, v. r
ředitel závodu

Ing, Ryan Strnad, v. r.
předseda klubu vodáků Žamberk