Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat

Výsledky pramic

Pro tuto sezónu nejsou vloženy žádné výsledky....starší výsledky


Odkazy

Závody

Rajhradský pohár 2011 - 2. ČP

Přiložené dokumenty:

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1) Název závodu: O pohár města Rajhrad
2. pohárový závod pramic pro sezónu 2011

2) Pořadatel: Svaz vodáků ČR, o. s.
technické provedení: klub 223 KV V.O.R. Rajhrad

3) Datum konání závodu: 30. 4. – 1. 5. 2011

4) Místo závodu: město Rajhrad řeka Svratka, Vojkovický náhon

5) Jury závodu: Ředitel závodu: Jaroslav Šedo
Hlavní rozhodčí: Jiří Líska
Zástupce SVoČRu: Jitka Müllerová

6) Přihlášky: do věkových kategorií + rozhodčí do 15. 04. 2011 (platí datum poštovního razítka) na adresu: Klub vodáků V.O.R. Rajhrad 9. května 354, 664 61 Rajhrad , nejlépe na:
jsedo@seznam.cz - telefon 608 700 149.
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.

7) Startovné: 100,-Kč za posádku SVoČRu nebo SVMS.
Při pozdní prezentaci a ostatní dvojnásobek.
Startovné požadujeme uhradit při presentaci.

8) Prezentace: Vytvořený kemp v Rajhradě u mlýna v pátek
29. 04. od 18:00 - 21:00. Ohlášená pozdní prezentace možná v sobotu 7:00 – 8:00. Losování bude provedeno po prezentaci.
Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100,- Kč.

9) Ubytování: ve vlastních stanech v prostorách kempu, cena za osobu a víkend je 80,- Kč, 
Stravování: vlastní popř. vodácké menu v blízké restauraci na objednání – bude upřesněno do 5. 4. 2011

10) Doprava: na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.

11) Informační služba: viz bod 6.

12) Zvláštní ustanovení: Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn. Pořadatelé upozorňují na nutnost přileb při slalomu, ale i při sjezdu; označení lodí majitelem a nutnost vyvazovacího lana.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1) Závodní řád: Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro závodění pro sezónu 2011.

2) Disciplíny závodu: sjezd s vloženou střelbou, slalom, sprint.

3) Podmínky účasti a věkové kategorie: Závod je otevřený.

Žactvo (bez rozdílu pohlaví)

1997 a mladší

V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok

 

Junioři / juniorky

1993 – 96

 

Dospělí (ženy / muži)

1992 a starší

   
           

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké

4) Pořad závodu a popisy tratí:

pátek 29. 04. 1118:00 – 21:00 – prezentace
22:00 – porada rozhodčích v klubovně

sobota 30. 04. 7:00 – 8:00 ohlášená pozdní prezentace
8:00 – porada vedoucích výprav
8:30 – výklad tratí slalomu, + sprintu

slalom - 300 m: brankový na náhonu
9:30 – start 1.lodi 1.kola mužů; další kategorie a 2.kolo vždy po dojezdu.

sprint - 300 m: rovný úsek řeky Svratky nad Rajhradským jezem

14:00 – start 1.lodi 1.kola mužů.
20:00 – porada rozhodčích

neděle 01. 05.8:00 – porada vedoucích výprav
8:15 – odjezd rozhodčích na střelnici

sjezd: 8:30 – výklad tratě žáci
9:00 – start 1. žákovské lodě

Start žactva na náhonu pod Rajhradským mlýnem – cíl u Vojkovic (Rajhradský náhon – Rajhrad - Vojkovice 6 km)

Start ostatních na řece Svratce nad Rajhradským jezem Řkm 35,00

Start proti proudu řeky Svratky cca 1,5 km u bójky otočka a pak zpět a vjezd do Rajhradského náhonu.
9:00 – Výklad trati dospělí a dorostenci
9:30 – start 1. lodě (M, ŽE, JUN, JKY)
13:30 předpokládané vyhlášení výsledků

5) Ceny:. Závodníci budou odměněni diplomem a cenami
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2011.

6) Bezpečnostní předpisy: podle platných pravidel a směrnic.

7) Ostatní: Propozice byly schváleny RP SVoČRu dne 22. 03. 2011.

V prostoru kempu je k dispozici pouze užitková voda.
Hudební nástroje a dobrá nálada jsou vítány.
Prosíme o pomoc při převozu a odvozu lodí do místa startu disciplíny pro hladký a rychlý průběh.

Pořadatel prosí všechny účastníky závodu a dodržování pokynů organizátorů, především v rámci ochrany přírody, nepoškozování majetku a vstupů na pozemky zahrádek v blízkosti trati slalomu a ohleduplnost ke všem přítomným. Děkujeme.

Jaroslav Šedo, v. r.

ředitel závodu a předseda KV V.O.R. Rajhrad