Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

Jizera 2011 – 5. ČP a MČR

Přiložené dokumenty:

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Název závodu: JIZERA 2011
5. závod ČP a MR SVoČRu na pevných lodí

2. Pořadatel: Svaz vodáků ČR, o. s.
technické provedení: klub 006 Čelákovice

3. Datum konání závodu: 18- 19. června 2011

4. Místo závodu: Dolní Jizera a Labe v okolí Čelákovic

5. Jury závodu:
Ředitel závodu: Jiří Brožík
Hlavní rozhodčí: Jitka Müllerová
Zástupce SVoČRu: Libor Kvasnička
Hospodář: Markéta Chybová

6. Přihlášky: do věkových kategorií + rozhodčí do 20. 05. 2010 na adresu: Markéta Chybová, Na Krétě 164, 250 89 Lázně Toušeň, (platí datum poštovního razítka), nejlépe na achyba@seznam.cz - telefon 724 943 023.
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.

7. Losování: 21. 05. 10.ve 21 hod v loděnici.

8. Startovné: 100 Kč za posádku SVoČRu, ostatní dvojnásobek

- Požadujeme uhradit při presentaci.

9. Prezentace: 17. 06. 2011 od 18:00-19:00 v klubovně loděnice. Pro započítávání do Českého poháru je nutný platný průkaz SVoČRu.

10. Ubytování a stravování: ve vlastních stanech v areálu loděnice při ceně 100 Kč na osobu na víkend. Stravování: vlastní. V klubovně je možnost zakoupení občerstvení (lze objednat stravování na celý víkend na čísle: 606 718 315).

11. Doprava: na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.

12. Informační služba: viz bod 6.

13. Zvláštní ustanovení: Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn. Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100 Kč.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád: Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro závodění pro sezónu 2011.

Disciplíny závodu: sjezd s vloženou střelbou, slalom, sprint a plavání.

2. Podmínky účasti a věkové kategorie: Závod je otevřený.

Žactvo (bez rozdílu pohlaví)

19976 a mladší

V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok

Junioři / juniorky

1993 – 96

Dospělí (ženy / muži)

1992 a starší

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké

3. Pořad závodu a popisy tratí:

pátek 17/06: 18:00 – 19:00 – prezentace
21:00 – porada vedoucích a rozhodčích

sobota: 08:30 – zahájení
09:30sprint cca 200 m – start 1. kola
13:30 – průjezd pramic komorou (Řkm = 893,3; v = 2,7)
14:00 – výklad tratě na slalom cca 300 m
14:15 – start 1. kola
19:00plavání v místním bazénu
21:30 – porada vedoucích a rozhodčích

neděle: sjezd: řeka Jizera (obtížnost ZW)
08:30 – přesun na start do SKORKOVa
09:30 – výklad tratě
10:00 – start

8,4 Řkm – start v obci Skorkov – pravý břeh

6,8 Řkm – silniční most Sojovice

5,1 Řkm – železniční most Otradovice

4,7 Řkm – JEZ Otradovice povinně přenášíme vpravo! (v=1,3)

– pod jezem start žáctva

1,9 Řkm – silniční most Nový Vestec

1,5 Řkm - silniční most Nový Vestec

0,0 Řkm – střelnice na levém protilehlém břehu Labe

Cíl po 130 m po Labi na levém břehu (obec Lázně Toušeň)

5. Ceny: Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem a drobnými cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2011.

6. Protesty: se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků disciplín u hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč.

7. Bezpečnostní předpisy: podle platných pravidel a směrnic.

Pořadatelé upozorňují na nutnost přileb při slalomu a označení lodí majitelem a nutnost vyvazovacího lana (plavební řád). Doporučuje se, aby každý závodník měl plovací vestu – u neplnoletých povinné.

8. Ostatní: Propozice byly schváleny radou pramic 22. 03. 2011.

Jiří Brožík, v. r.
ředitel závodu

Lukáš Krejcárek, v. r.
předseda klubu